تماس با ما

آدرس:

ابتدای شهرک بهاران- 4/19 - خیابان بوستان باشگاه شنا و واترپلو شین

شماره تماس(تلفن گویا):

08733781818-08733781919

تلفکس:

08733771402

کدپستی:

6618844848

پست الکترونیک:

info@shincomplex.ir

نام مسئول:

فرزان طالبی - آرش لحیمی

نام واحد:

مدیریت

مختصات جغرافیایی:


دیدگاه ها