ضوابط خرید و استفاده از بلیط های تخفیف دار یا اشتراک

1- اشتراک یا بن تخفيف دار ارائه شده فقط در سانس های آزاد قابل استفاده می باشد.

3- در صورت تكميل ظرفيت سانس مجتمع مسئوليتي در قبال پذيرش خارج از ظرفیت دارندگان اشتراک یا بن تخفيف دار ندارد.

4- اشتراک یا بن هاي ارائه شده با توجه به ارزش ریالی آن جهت استفاده حداكثر ۹۰ دقيقه از لحظه ورود تا ثبت خروج در نظر گرفته شده است.

5- هنگام ورود بدون پرداخت هیچ هزینه ای و فقط با ارائه اشتراک یا بن تخفیف دار امکان یک ساعت و 30 دقیقه استفاده از سانس وجود دارد.

تبصره :

در صورتی که زمان حضور در سانس بیش از ۱/۵ ساعت باشد وقت اضافه براساس بازه های زمانی ۱۵ دقیقه ای محاسبه و حین خروج بصورت نقدی از دارنده اشتراک دریافت می گردد .

6- در صورتیکه در سانس آزاد وقت باقی مانده از سانس کمتر از ارزش اسمی هر جلسه اشتراک یا بن تخفيف دار باشد باشگاه هیچ تعهدی در قبال بازپرداخت مبلغ زمان باقیمانده از ارزش آنرا به فرد مراجعه کننده ندارد.

7- در صورتیکه در سانس آزاد وقت باقی مانده از سانس کمتر از ارزش اسمی بن تخفيف دار باشد باشگاه هیچ تعهدی در قبال بازپرداخت مبلغ زمان باقیمانده از ارزش بن را به فرد مراجعه کننده ندارد.

8- دوره استفاده از اشتراک یا بن تخفيف دار در شرایط بسته ها ثبت گردیده است و پس از انقضا تاریخ آن باطل محسوب شده و قابل استفاده یا تمدید نمی باشد.

10- ورود هر گونه نفرات تحت عنوان همراه به مجتمع ممنوع می باشد.

11- ورود افراد زیر 6 سال ویا با قد کمتر از 1 متر به مجتمع فقط با استفاده از جلیقه مخصوص و با حضور سرپرست مقدور می باشد.

12- همراه داشتن هر گونه خوراکی ،گوشی موبایل و دوربین عکاسی یا فیلمبرداری در سانس ممنوع می باشد.

13- آوردن هر گونه خوراکی به مجتمع ممنوع می باشد.

14- آوردن مایو مخصوص شنا جهت ورود الزامی است.

15- مسئولیت همراه داشتن هر نوع شئ گرانبها و قیمتی به عهده خود استفاده کننده می باشد.

16- به خاطر حفظ سلامتی و آرامش استفاده کنندگان رعایت کلیه مقررات مجتمع الزامی است.

17- توصیه ناجیان و انتظامات و پرسنل مجموعه در ایجاد نظم و جلوگیری از خطرات احتمالی بسیار ضروری و موثر می باشد و می بایست حتماً مورد توجه قرار گیرد.

18- هزینه استفاده از امکانات بوفه و ماساژ در چهارچوب نرخ و ضوابط بسته ها نمی باشد و استفاده کنندگان در صورت تمایل قبل از ورود باید از صندوق به مقدار کافی شارژ تهیه نمایند. .

19- مجتمع هیچگونه تعهدی جهت ارائه خدمات خارج از نوبت و یا ظرفیت استخر به طرف این قرارداد ندارد.