سانس های اختصاصی مجتمع آبی شین در تعداد محدود و در دوره های حداقل 6 ماهه و حداکثر یکساله به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب قرارداد اجاره داده می شود. در زمان برگزاری خدمات سانس اختصاصی استفاده از کلیه امکانات(سرسره، استخر، سونا و جکوزی) استخر برابر قرارداد مقدور می باشد.

کل زمان سانس در هر جلسه 90 دقیقه بوده که از این زمان 70 دقیقه برای استفاده از امکانات مجموعه می باشد و 20 دقیقه باقیمانده جهت استفاده از دوش و رخت کن پیش بینی گردیده است.

حداکثر ظرفیت کل نفرات استفاده کننده از هر سانس  60 نفر می باشد.

حضور نماینده به منظور عقد قرارداد و امضای اسناد و نیز ابلاغ شرایط عمومی استفاده از سانس اطلاع به استفاده کنندگان الزامی است.