ویژگی های مجتمع آبی شین

 

*محيط متفاوت و متنوع طبقاتي

*استفاده از سيستم هوشمند آلماني جهت تصفيه و كنترل كيفيت آب با امكان انجام 6 سيكل كامل تصفيه در 24 ساعت

*بهره وري از مرغوبترين مواد تصفيه آب جهت سلامت هرچه بيشتر ميهمانان

*انواع سرسره هاي آبي شوتي، حلزوني، طولي و آبشاري

*بهره گيري از پرسنل آموزش ديده و مجرب در هر بخش

*بوفه ي محوطه سونا و جكوزي با امكان ارائه انواع نوشيدني سرد در محيطي متفاوت