کسب 2 مدال نقره توسط آرین صلواتی در مسابقات رده سنی 11 تا 14 سال جام شنای سرداران شهید آذربایجان تابستان 1395

آرین صلواتی شناگر باشگاه شین در مسابقات جام شنای سرداران شهید آذربایجان تابستان 1395 موفق به کسب 2 مدال ارزشمند نقره در ماده های 50 متر و 100 متر کرال پشت شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه شین به نقل از سایت فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ جام شنای سرداران شهید آذربایجان برای پسران کمتر از ۱۵ سال یکشنبه و دوشنبه هفتم و هشتم شهریور 1395 در تبریز برگزار شد. استخر مسافت کوتاه (۲۵ متر) آبادگران شهر تبریز به مدت دو روز میزبان ۱۰۵ شناگر در قالب ۱۶ تیم بود.

در این مسابقات آرین صلواتی شناگر باشگاه شین در 2 ماده  50 متر و 100 متر کرال پشت موفق به کسب 2 مدال ارزشمند نقره شد

 

نویسنده: روابط عمومی باشگاه شین