برگزاری کارگاه آموزشی برای ارتقا فرهنگ قهرمانی در بخش بانوان در باشگاه شنا و واترپلو شین

برگزاری کارگاه آموزشی برای ارتقا فرهنگ قهرمانی در بخش بانوان در باشگاه شنا و واترپلو شین

برگزاری کارگاه آموزشی برای ارتقا فرهنگ قهرمانی در بخش بانوان در باشگاه شنا و واترپلو شین

با حضور خانواده شناگران بخش بانوان و آقای احمد الله ویسی دکترا فیزیولوژی و سرکار خانم نگار حسینی قهرمان اسبق کارته کشور و سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در باشگاه شین
 
 

نویسنده: روابط عمومی باشگاه شین