برگزاری رکوردگیری رده سنی زیر 10 سال پسران دی ماه 98 انتخابی مسابقات تهران

برگزاری رکوردگیری رده سنی زیر 10 سال پسران دی ماه 98 انتخابی مسابقات تهران

رکورد گیری انتخابی رده سنی زیر ۱۰ سال جهت شرکت در مسابقات زیر ده سال شمال و غرب کشور (استان تهران)  باشگاه شنا و واترپلو شین برگزار شد.
اسامی شرکت کنندگان و لیست انتخابی این مسابقات به شرح زیر است:
 
 
 
 

نویسنده: روابط عمومی باشگاه شین