کسب مقام اول در مسابقات جام دهه فجر شهریار

کسب مقام اول در مسابقات جام دهه فجر شهریار

رقابت های جام دهه فجر با حضور 150 شناگر به مدت دو روز در شهرستان شهریار برگزار شد

باشگاه شین در این مسابقات  با 8 نشان طلا، 13 نقره و 7 نشان برنز در جایگاه اول قرار گرفت را به شرح ذیل کسب نمود:
-بردیا جورابچی
200 متر آزاد برنز
100 متر مختلط انفرادی طلا
50 متر آزاد برنز
200 متر مختلط انفرادی برنز
50 متر پروانه برنز
100 متر آزاد برنز
 
- کیان حق گذار
100 متر کرال پشت نقره
100 متر مختلط انفرادی نقره
50 متر قورباغه نقره
100 متر قورباغه طلا
50 متر کرال پشت برنز
 
- مدال طلا در ماده 50×6متر تیمی
کیان حق گذار
کارن ادیمی
ریژوان رحمانی زاده
بردیاجورابچی
محمد فتحی
محمد سجادی

-مدال نقره ماده 50×4 متر مختلط تیمی
کیان حق گذار
کارن ادیمی
ریژوان رحمانی زاده
بردیاجورابچی

-مدال نقره ماده 50×4 متر تیمی قورباغه
کیان حق گذار
کارن ادیمی
ریژوان رحمانی زاده
بردیاجورابچی

-مدال نقره ماده 50×4 متر تیمی
کیان حق گذار
کارن ادیمی
ریژوان رحمانی زاده
بردیاجورابچی
 
مربی تیم: سینا بهمن یار
سرپرست تیم: پژمان ساعدی
 
 
 

نویسنده: روابط عمومی باشگاه شین