افتخار آفرینی شناگران باشگاه شین در قالب تیم آموزشگاه های کردستان

افتخار آفرینی شناگران باشگاه شین در قالب تیم آموزشگاه های کردستان در مسابقات آموزشگاه های کشور در شهرکرد

مسابقات آموزشگاه های کشور با حضور تیم های شنای رده سنی 11-12 سال مدارس کل کشور در شهرکرد برگزار که در این مسابقات تیم کردستان (که کلیه شناگران تیم کردستان از باشگاه شین بودند) نایب قهرمان مسابقات و در ماده های زیر موفق به کسب مقام شد:
ماده ٥٠ متر آزاد
مقام سوم ارين خازه
مقام چهارم كوسار

ماده 100 متر پروانه
مقام سوم ارين خازه

ماده 50 متر پشت
ارشيا زندي مطلق مقام ٤ با اختلاف ٤ صدم ثانيه

50*4 متر مختلط امدادي
مقام اول(ارشیا زندی مطلق - کوسار پیک - آرین خازه - کیان صادقی)

٥٠ متر قورباغه
مقام اول كوسار پيک

جشنواره 50 متر پای دلفین
مقام دوم مانی مرادی وحدت

ماده 100 متر قورباغه
مقام دوم كوسار پيک

ماده 50 متر پروانه
مقام چهارم آرین خازه
ماده 50 * 4 آزاد امدادی
مقام دوم (کوسار پیک - ارشیا زندی مطلق - کیان صادقی - آرین خازه)
نویسنده: روابط عمومی باشگاه شین